Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

INFO admitere

Contact

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) oferă programe de studiu în Administrație Publică, Jurnalism, Comunicare și Relații Publice, Leadership, Publicitate, Științe Politice și Sănătate Publică. Încă de la început, din 1995, facultatea s-a aflat într-o continuă dezvoltare din punct de vedere al programelor de învățământ și de cercetare, al infrastructurii, al calității educației și al activităților extracurriculare.

Misiunea FSPAC este de a forma profesioniști în domeniul științelor politice, administrative și ale comunicării, realizând o legătură stabilă, bazată pe eficiență și utilitate, între procesul educațional și piața muncii. Corpul profesoral este majoritar format dintr-o echipă tânără, care s-a format în cadrul FSPAC și s-a perfecționat la prestigioase universități din Europa și Statele Unite.

Programele de studiu ale FSPAC oferă un învățământ de calitate, în cadrul căruia activitățile didactice, de cercetare și extracurriculare îmbină cu succes educația formală și cea nonformală. Totodată, studenții sunt încurajați și susținuți să își dezvolte aptitudinile dobândite de-a lungul semestrelor de studii prin stagii de practică desfășurate în cadrul unor instituții de profil locale, regionale sau naționale. • Adresa: Str. General Traian Moşoiu nr. 71, Cluj-Napoca, 400132
 • Tel.: +40 264 431.505
 • E-mail: admitere@fspac.ro
 • Web: https://fspac.ubbcluj.ro/

Specializări

Domeniul Științe Politice

1 Specializarea ŞTIINŢE POLITICE - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română, maghiară și engleză

Domeniul Științe ale Comunicării

2 Specializarea COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română, maghiară şi germană
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română
3 Specializarea JURNALISM - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română, maghiară, germană și engleză
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română
4 Specializarea PUBLICITATE - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
5 Specializarea MEDIA DIGITALĂ - 3 ani cu frecvență - în limbile română și maghiară

Domeniul Științe Administrative

6 Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română și maghiară
- 3 ani, învățământ la distanță - în limba română
7 Specializarea ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ la Satu Mare - 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română
8 Specializarea ADMINSTRAŢIE PUBLICĂ la Bistrița - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română
9 Specializarea ADMINSTRAŢIE PUBLICĂ la Reșița - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
- 3 ani, învăţământ la distanţă - în limba română
10 Specializarea SERVICII ŞI POLITICI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ (PUBLIC HEALTH) - 3 ani, cu frecvenţă -  în limbile română și engleză
11 Specializarea LEADERSHIP ÎN SECTORUL PUBLIC- 3 ani, cu frecvență - în limba engleză
12 Specializarea STUDII DE CONFLICT - 3 ani, cu frecvență - în limba română
13 Specializarea ȘTIINȚA DATELOR SOCIALE - 3 ani, cu frecvență - în limba română

 

Criterii de selecție pentru toate specializările

Etapa I (eliminatorie):

 • Scrisoare motivațională, redactată în limba programului, notată cu calificativul Admis/Respins.
 • Candidații care se înscriu la programe cu predare în altă limbă decât română și maghiară vor demonstra cunoașterea limbii de predare a programului respectiv prin susținerea unui interviu (limba engleză) sau unui test scris (limba germană), în absența  unui atestat/certificat lingvistic).
 • Doar candidații care în urma acestei verificări obțin calificativul Admis vor intra în etapa a II-a de admitere.

Etapa a II-a:

 • Candidații care au trecut de etapa I (eliminatorie) vor fi repartizați pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista de așteptare, în funcție de media examenului de bacalaureat.
 • Locurile neconfirmate de candidații admiși în etapa a II-a vor fi redistribuite candidaților aflați pe listele de așteptare, respectând opțiunile exprimate în fișa de înscriere.

Etapa a III-a:

 • Candidații vor fi repartizați pe locuri bugetate/pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista candidaților respinși.

 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Ştiinţe Politice - Linia română, maghiară şi engleză

30

-

Administraţie Publică - Linia română, maghiară

30

30

Administraţie Publică
Extensii universitare Bistrița, Satu Mare, Sfântu-Gheorghe

30

30

Comunicare şi relaţii publice - Linia română, maghiară și germană

30

30

Jurnalism - Linia română, maghiară, germană şi engleză

30

30

Publicitate - Linia română

30

-

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health) - Linia engleză

30

-

Leadership in sectorul public -  Limba engleză

30

-

Media digitală  - linia română

30

-

Media digitală (în limba maghiară) 30 -

Studii de Conflict - linia română

30

-

Știința datelor sociale 30 -

 

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Ştiinţe Politice - Linia română, maghiară şi engleză

170

-

Administraţie Publică - Linia română, maghiară

170

170

Administraţie Publică
Extensii universitare Bistrița, Satu Mare, Sfântu-Gheorghe

30

30

Comunicare şi relaţii publice - Linia română, maghiară și germană

170

170

Jurnalism - Linia română, maghiară, germană şi engleză

170

170

Publicitate - Linia română

170

-

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health) - Linia engleză

170

-

Leadership in sectorul public -  Limba engleză

170

-

Media digitală  - linia română

170

-

Media digitală (în limba maghiară) 170 -

Studii de Conflict - linia română

170

-

Știința datelor sociale

170

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Ştiinţe Politice - Linia română, maghiară şi engleză

3.500

-

Administraţie Publică - Linia română, maghiară extensia Bistrița, Satu Mare și Sf. Gheorghe

3.500

3.300

Administraţie Publică – Extensia universitară Reșița

2.900

2.800

Comunicare şi relaţii publice - Linia română, maghiară și germană

3.700

3.300

Jurnalism - Linia română, maghiară, germană şi engleză

3.700

3.300

Publicitate - Linia română

3.700

-

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health) - Linia engleză

4.300

-

Leadership in sectorul public -  Limba engleză

3.500

-

Media digitală  - linia română

3.700

-

Studii de Conflict – linia română

3.500

-

Știința datelor sociale

3.500

-