Facultatea de Sociologie şi Asistenţa Socială

INFO admitere

Contact

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială oferă specializări în domeniul sociologiei, antropologiei, asistenţei sociale şi managementului resurselor umane. Studenţii pot opta pentru linia de studiu în limba română sau maghiară. În fiecare an, o serie de cursuri au loc în limba engleză şi primesc studenţi internaţionali.
Într-un mediu academic dinamic şi sensibil la realitatea socială, cultivăm tradiţia învăţării interactive şi a colaborării dintre profesori şi studenţi în proiecte de cercetare şi intervenţie socială.
Absolvenţii noştri lucrează drept experţi-consultanţi la departamentele de marketing şi resurse umane ale unor instituţii publice şi private, cercetători la institute de sondare a opiniei publice, jurnalişti, asistenţi sociali, consilieri şcolari, profesori în învăţământul universitar şi preuniversitar.

 • Adresa: B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 128-130, RO-400604, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 424674
 • E-mail: secretariat. socasis@ubbcluj.ro
 • Web: socasis.ubbcluj.ro

Specializări

PROGRAME DE STUDII CU FRECVENȚĂ ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Este obligatorie deținerea unui certificat de competență lingvistică de către candidați.

Domeniul Sociologie

 1. Cercetare sociologică avansată (limba română)
 2. Managementul strategic al resurselor umane (limba română)
 3. Sociologie aplicată în dezvoltarea locală (limba maghiară)
 4. Analiza datelor complexe (limba română)
 5. Managementul resurselor umane și sociologia organizațiilor (limba maghiară)

Criterii de selecție (pentru domeniul Sociologie) :

 • Media de licenţă
 • Proiect de cercetare sau sinteza lucrării de licenţă (dacă este relevantă pentru domeniul Sociologie)
 • Scrisoare de motivaţie
 • Pct. 1- 40%
 • Pct. 2 şi 3 – 60%

Domeniul Asistență socială

 1. Masterat european în drepturile copiilor (limba română)

Criterii de selecție:

 • Media de licenţă – 60%
 • Interviu (pe baza CV-ului şi a scrisorii de motivaţie) – 40%
 1. Managementul serviciilor sociale (în limbile limba română și engleză)

Criterii de selecție:

 • Media de licenţă – 60%
 • Interviu (pe baza CV-ului şi a scrisorii de motivaţie) – 40%
 1. Asistenţa socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere (limba română)

Criterii de selecție:

  • Media de licenţă – 60%
  • Interviu (pe baza CV-ului şi a scrisorii de motivaţie) – 40%
 1. Managementul serviciilor de asistenţă socială (limba română) Reşiţa

Criterii de selecție:

  • Media de licenţă – 60%
  • Scrisoare de motivaţie – 40%
 1. Asistenţa socială pentru sănătate mentală (limba maghiară)

Criterii de selecție:

 • Interviu cu ADMIS/RESPINS
 • Media de licenţă – 60%
 • Scrisoare de motivaţie și CV – 40%
 1. Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale – (limba maghiară)

Criterii de selecție:

  • Interviu cu ADMIS/RESPINS
  • Media de licenţă – 40%
  • Scrisoare de motivaţie și CV – 60%

 

PROGRAM DE STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Domeniul Asistență socială

 1. Asistenţă socială şi economie socială (limba română)

Criterii de selecție:

 • Media de licenţă – 60%
 • Interviu (pe baza CV-ului şi a scrisorii de motivaţie) – 40%

 

Criterii de departajare (pentru toate programele):

 • Media anilor de studii, nivel licență
 • Media de licență

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările, inclusiv Reșița

50

50

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

ID

Toate specializările, inclusiv Reșița

150

150

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

ID

IFR

Sociologie – linia română

3.500

-

-

Sociologie – linia maghiară

3.500

-

-

Asistență socială – linia română (inclusiv Reșița)

3.500

-

3.500

Asistență socială – linia maghiară

3.500

 

-