Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

INFO admitere

Contact

Componentă de vârf a cercetării ştiinţifice în Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică şi-a dedicat activitatea de peste opt decenii atât laturii didactice cât şi de cercetare, ambele încununate de realizări academice şi ştiinţifice remarcabile.

Dezvoltând relaţii şi schimburi internaţionale intense, cultivând proiecte de cooperare cu alte Universităţi şi Institute Europene sau Americane, facultatea extinde continuu colaborările ştiinţifice şi schimburile de studenţi şi cadre didactice, ştiut fiind faptul că domeniul chimiei este unul dintre cele mai "internaţionalizate" domenii de educaţie şi cercetare ale ştiinţei începutului celui de al treilea mileniu.

Suntem pregătiţi şi întâmpinăm cu ospitalitatea ardelenească tradiţională atât colaborările academice cu cadre didactice şi cercetători cât şi studenţii din ţară şi străinătate. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică din Cluj-Napoca vă aşteaptă cu porţile deschise!

Specializări

Domeniul Chimie

1 Specializarea CHIMIE - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română și maghiară

Domeniul Inginerie Chimică

2 Specializarea CHIMIA ŞI INGINERIA SUBSTANŢELOR ORGANICE, PETROCHIMIE ŞI CARBOCHIMIE - 4 ani, cu frecvenţă - în limbile română și maghiară
3 Specializarea CHIMIE ALIMENTARĂ ŞI TEHNOLOGII BIOCHIMICE - 4 ani, cu frecvenţă - în limba română
4 Specializarea INGINERIA SUBSTANŢELOR ANORGANICE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - 4 ani, cu frecvenţă - în limba română
5 Specializarea INGINERIA ŞI INFORMATICA PROCESELOR CHIMICE ŞI BIOCHIMICE - 4 ani, cu frecvenţă - în limba română
6 Specializarea INGINERIE BIOCHIMICĂ - 4 ani, cu frecvenţă - în limba română
7 Specializarea ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR OXIDICE ŞI NANOMATERIALE - 4 ani, cu frecvenţă - în limba română

 

Criterii de selecție pentru toate specializările

 • Test grilă cu pondere 20% la alegere din:
  • Chimie anorganică
  • Chimie organică
  • Matematică - Algebră
 • Media examenului de bacalaureat cu pondere 80%.
 • MEDIA DE ADMITERE = 0,2 x NOTA TEST ADMITERE + 0,8 x MEDIA BACALAUREAT

 • Nota obținută la concursul „Candin Liteanu” poate înlocui la cererea candidatului media de admitere.

 

 

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

100

-

 

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

100

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența (lei)

IF

ID

Toate specializările

4.500

-