PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVELUL I (MODULUL PEDAGOGIC) PENTRU CARIERA DIDACTICĂ

Dacă dorești să devii profesor, trebuie să urmezi și programul de formare psihopedagogică (modulul pedagogic)


Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este singura structură academică care asigură pregătirea psihopedagogică, didactică și practică, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică pe liniile de studiu: română, maghiară și germană.

Admitere

Admiterea la programul de pregătire psihopedagogică Nivel I (licență) se va realiza exclusiv on-line, în momentul confirmării locului la facultate.

Admiterea la programul de pregătire psihopedagogică (Nivel I) se realizează pe baza unui eseu motivaţional. Acesta va fi conceput în limba în care ați optat să studiați pregătirea psihopedagogică.

Eseul este realizat de către fiecare candidat, urmărind cerințele de mai jos:

 • Prezentarea motivelor și argumentelor proprii, legate de alegerea carierei didactice
 • Prezentarea atuurilor, calităților, abilităților personale care îl recomandă, în opinia sa, pentru cariera didactică
 • Oferirea unei opinii personale legată de cariera didactică - O vede ca pe o primă opțiune pentru dezvoltarea sa personală sau ca pe o alternativă
 • Eseul va fi redactat în Times New Roman, caractere de 12, la un rând şi nu va depăşi o pagină format A4.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte:

 • eseu motivațional
 • adeverință medic de familie - care să ateste faptul că persoana nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia didactică
 • contractul de studii nivel I completat obligatoriu în limba română (și opțional în limba în care ați optat să studiați pregătirea psihopedagogică)

Informatii legate de taxă

 • Candidații admiși la un program de licență pe un loc bugetat vor urma disciplinele Modulului pedagogic în regim bugetat.
 • Candidații admiși la un program de licență pe un loc cu taxă vor urma disciplinele Modulului pedagogic cu taxă.
  Aceștia vor achita prima rată, respectiv taxa aferentă semestrului I (an universitar 2022-2023), în cursul lunii octombrie.

Programul de pregătire psihopedagogică se realizează pe două nivele:

 • NIVELUL I (inițial)
 • NIVELUL II (aprofundare)

Formarea inițială cuprinde două mari componente:

 • pregătirea psihopedagogică, didactică și practică, asigurată de către DPPD
 • pregătirea de specialitate asigurată de către facultăți

Pentru a deveni cadru didactic este obligatorie parcurgerea celor două forme de pregătire (psihopedagogică, didactică, practică și pregătirea de specialitate).

Absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivelul I vă permite să deveniți profesor în învățământul preuniversitar obligatoriu, în specializarea obținută prin diploma de licență.

Admiterea la programul de pregătire psihopedagogică Nivel I se va realiza exclusiv on-line, în momentul confirmării locului la facultate.

Admiterea la programul de pregătire psihopedagogică Nivel I se realizează pe baza unui eseu motivațional redactat în limba de predare a Modulului pedagogic (română, maghiară sau germană).

Date de contact DPPD

 • Adresă: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), Calea Moților, Nr. 11, Cluj-Napoca, 400001
 • Tel./Fax: 0264-597.000
 • Mail: dppd@ubbcluj.ro
 • Site: dppd.ubbcluj.ro