Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

Contact

Pregătirea în domeniul Teologiei la Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

Facultatea de Teologie Reformată și Muzică este o facultate tânără a Universităţii Babeş-Bolyai, având rolul de a forma o nouă generaţie de profesori din Transilvania, care să aibă cunoştinţe aprofundate în teologie reformată, cultură bisericească protestantă şi spiri-tualitate biblică, şi care să propovăduiască cu convingere, credinţă profetică şi devota-ment moştenirea spirituală şi sufletească a reformatorilor. Acest scop este simbolizat de o expresie bine cunoscută pe meleagurile noastre: „biserică şi şcoală”. Catedrele Facultăţii sunt dotate cu o clădire modernă, infrastructură de educaţie şi cercetare de calitate şi un corp profesoral bine pregătit.

Ce vă oferă pregătirea în domeniul Teologie

 • pregătire acreditată în specializările teologie reformată didactică sau teologie reformată asistență socială *(la finalizarea studiilor)
 • educație de calitate (cu cadre didactice bine pregătite)
 • locuri bugetate (în anul 2015 35 locuri)
 • spații moderne, adaptate la necesitățile academice (în centrul Clujului)
 • bibliotecă și săle de lectură/studii - laborator de informatică - atmosferă familială
 • posibilități de cazare în campusul universității - burse de merit, de studii (pentru studenții performanți)
 • burse sociale (pentru studenții eligibili)
 • burse "Erasmus" la universitățile partenere
 • reduceri la transportul în comun (pentru persoanele eligibile)
 • alte facilități (participări la evenimente culturale, sportive (în parcul universității) etc.


 • Adresa: Str. Horea nr. 7, RO-400174, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 590723
 • E-mail: felveteli@rt.ubbcluj.ro
 • Web: rt.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Teologie

 1. Specializarea Teologie aplicată (limba maghiară) - cu frecvență
 2. Specializarea Teologie - educaţie (limba maghiară) - cu frecvență
 3. Specializarea Mediere interculturală și interconfesională (limba maghiară) - cu frecvență

Domeniul Muzică

 1. Specializarea Artă muzicală în context contemporan (limba maghiară) - cu frecvență

Criterii de selecție (pentru toate specializările):

 • Nota susţinerii planului de cercetare – 50 %
 • Media examenului de licenţă – 50%.

Criterii de departajare (pentru toate specializările) :

 • Nota susţinerii planului de cercetare
 • Media examenului de licenţă

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2023 / 2024

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

30

-

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

70

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2023 / 2024 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

ID

IFR

Teologie aplicată

2.800

-

-

Teologie Educație

2.800

-

-

Mediere interculturală și Interconfesională

2.800

-

-

Artă muzicală în context contemporan

3.900

-

-