Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

Contact

Pregătirea în domeniul Teologiei la Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

Facultatea de Teologie Reformată și Muzică este o facultate tânără a Universităţii Babeş-Bolyai, având rolul de a forma o nouă generaţie de profesori din Transilvania, care să aibă cunoştinţe aprofundate în teologie reformată, cultură bisericească protestantă şi spiritualitate biblică, şi care să propovăduiască cu convingere, credinţă profetică şi devotament moştenirea spirituală şi sufletească a reformatorilor. Acest scop este simbolizat de o expresie bine cunoscută pe meleagurile noastre: „biserică şi şcoală”. Catedrele Facultăţii sunt dotate cu o clădire modernă, infrastructură de educaţie şi cercetare de calitate şi un corp profesoral bine pregătit.

Ce vă oferă pregătirea în domeniul Teologie

 • pregătire acreditată în specializarea-teologie reformată didactică sau teologie reformată asistență socială *(la finalizarea studiilor)
 • educație de calitate (cu cadre didactice bine pregătite)
 • locuri bugetate
 • spații moderne, adaptate la necesitățile academice (în centrul Clujului)
 • bibliotecă și săle de lectură/studii - laborator de informatică - atmosferă familială
 • posibilități de cazare în campusul universității - burse de merit, de studii (pentru studenții performanți)
 • burse sociale (pentru studenții eligibili)
 • burse "Erasmus" la universitățile partenere
 • reduceri la transportul în comun (pentru persoanele eligibile)
 • alte facilități (participări la evenimente culturale, sportive (în parcul universității) etc.


 • Adresa: Str. Horea nr. 7, RO-400174, Cluj-Napoca
 • Tel.: +40 264 590723
 • E-mail: felveteli@rt.ubbcluj.ro
 • Web: rt.ubbcluj.ro

Specializări

Domeniul Teologie

 1. Specializarea Teologie aplicată (limba maghiară) - cu frecvență
 2. Specializarea Teologie - educaţie (limba maghiară) - cu frecvență
 3. Specializarea Mediere interculturală și interconfesională (limba maghiară) - cu frecvență

Domeniul Muzică

 1. Specializarea Artă muzicală în context contemporan (limba maghiară) - cu frecvență

Criterii de selecție (pentru toate specializările):

 • Nota susţinerii planului de cercetare – 50 %
 • Media examenului de licenţă – 50%.

Criterii de departajare (pentru toate specializările) :

 • Nota susţinerii planului de cercetare
 • Media examenului de licenţă

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

30

-

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

70

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

ID

IFR

Teologie aplicată

2.800

-

-

Teologie Educație

2.800

-

-

Mediere interculturală și Interconfesională

2.800

-

-

Artă muzicală în context contemporan

3.900

-

-