Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

INFO admitere

Contact

Componentă de vârf a cercetării ştiinţifice în Universitatea "Babeş-Bolyai", Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică şi-a dedicat activitatea de peste opt decenii atât laturii didactice cât şi de cercetare, ambele încununate de realizări academice şi ştiinţifice remarcabile.

Dezvoltând relaţii şi schimburi internaţionale intense, cultivând proiecte de cooperare cu alte Universităţi şi Institute Europene sau Americane, facultatea extinde continuu colaborările ştiinţifice şi schimburile de studenţi şi cadre didactice, ştiut fiind faptul că domeniul chimiei este unul dintre cele mai "internaţionalizate" domenii de educaţie şi cercetare ale ştiinţei începutului celui de al treilea mileniu.

Suntem pregătiţi şi întâmpinăm cu ospitalitatea ardelenească tradiţională atât colaborările academice cu cadre didactice şi cercetători cât şi studenţii din ţară şi străinătate. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică din Cluj-Napoca vă aşteaptă cu porţile deschise!

Specializări

Domeniul Inginerie chimică

 1. Specializarea Ingineria materialelor şi protecţia mediului (limba română) - cu frecvență
 2. Specializarea Ingineria proceselor organice şi biochimice (limba română) - cu frecvență
 3. Specializarea Inginerie chimică avansată de proces (limba engleză) - cu frecvență
 4. Specializarea Procesarea şi controlul alimentelor (limba română) (interdisciplinar cu domeniul Chimie) - cu frecvență
 5. Specializarea Chimia și ingineria nano- și biomaterialelor (limba maghiară) - cu frecvență

Domeniul Chimie

 1. Specializarea Chimie avansată (limba română) - cu frecvență
 2. Specializarea Modelare moleculară în chimie şi biochimie (limba engleză) - cu frecvență
 3. Specializarea Chimie clinică (limba română) - cu frecvență
 4. Specializarea Chimie criminalistică (limba română) - cu frecvență
 5. Specializarea Tehnici moderne de sinteză în chimie (limba maghiară) - cu frecvență

Domeniul Științe ale Educației

 1. Specializarea Masterat didactic în Chimie (limba română) - cu frecvență
 2. Specializarea Masterat didactic în Chimie (limba maghiară) - cu frecvență

Criterii de selecție (pentru toate specializările):

 • Interviu - 50%
 • Media examenului de licență/diplomă – 50%

Criterii de departajare (pentru toate specializările):

 • Media generală de promovare a anilor de studiu la nivel licență. În cazul în care primul criteriu nu a realizat departajarea, se va utiliza pentru departajare criteriul 2.
 • Media ultimului an de studiu la nivel licență.

Pentru toate programele de studiu de la nivel master, cu excepția celor din domeniul Științe ale Educației este necesară prezentarea unui certificat de competență lingvistică pentru o limbă de circulație internațională.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2023 / 2024

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

50

50

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

100

100

 

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2023 / 2024 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Toate specializările

4.000

-

4.000