Facultatea de Educație Fizică și Sport

INFO admitere

Contact

Facultatea de Educație Fizică și Sport s-a înființat în anul 1960, în cadrul Institutului Pedagogic.

Din anul 1998, oferta facultății s-a lărgit prin înființarea specializării „Kinetoterapie”. La această specializare, activitatea este susținută de cadre didactice ale facultății, iar la o serie de discipline specifice, de specialiști din cadrul Spitalelor de Recuperare și Neurologie din orașul nostru, care au statut de asociați.

Pentru a veni în sprijinul sportivilor de mare performanță pe lângă cursurile de zi, au fost organizate la specializarea „Educație fizică și sport” cursuri în regim de „fără frecvență”, IDD sau „frecvență redusă”.

Printre absolvenții FEFS din promoțiile mai vechi sau mai recente se numără personalități de mare valoare din domeniul sportului, dintre care îi enumeram pe: Károlyi Béla (fost antrenor al echipei olimpice de gimnastică), Simion Schobel (antrenor al selecționatei de handbal a Germaniei, fost campion mondial), Ioanis Tikos și Costas Saganis (antrenori ai echipelor reprezentative de baschet juniori a Greciei), Adelinho Jorge Suares (antrenor al reprezentativei de tineret a Portugaliei la baschet), Gabriela Szabó (campioană olimpică și mondială la atletism), Ionela Târlea (campioana mondiala la atletism), Maria Cioncan (medaliată la J.O la atletism), Simona Richter, Ioana Dinea, Laura Moise (medaliate la J.O și campionate europene la judo), atletele Nicoleta Grasu, Iloc Cristina, Mihaela Botezan.

Licențiații FEFS ai UBB sunt recunoscuți de către forurile de specialitate europene și mondiale, cu susținerea eventuală a unor examene de diferență nesemnificative. Această recunoaștere dovedește compatibilitatea curriculum-ului facultății cu structuri similare din toată lumea.


 • Adresa: Str. Pandurilor 7, Cluj-Napoca, 400376
 • Tel.: +40 264 405.367
 • Tel.: +40 264 420.709
 • E-mail: sport@ubbcluj.ro
 • Web: http://sport.ubbcluj.ro/

Specializări

Domeniul Educație Fizică și Sport

1 Specializarea EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară
- 3 ani, învăţământ cu frecvenţă redusă - în limba română
2 Specializarea EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ la Bistrița - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
3 Specializarea EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ la Reșița - 3 ani, cu frecvenţă - în limba română
4 Specializarea SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară

Criterii de selecție

 • Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice cu pondere 100% în media de admitere.
 • Criteriile specifice se găsesc la adresa http://sport.ubbcluj.ro/.

 

Domeniul Kinetoterapie

5 Specializarea KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ - 3 ani, cu frecvenţă - în limbile română şi maghiară

Criterii de selecție

 • Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice, notat cu calificativul Admis/Respins.
 • Test grilă la Biologie cu pondere 100% în media de admitere.

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

LICENȚĂ - Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

IF

ID

Toate specializările

100

100

Centrul Universitar UBB din Reșița

100

-

 

LICENȚĂ - Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Licența
(euro/lună)

IF

ID

Toate specializările

300

300

Centrul Universitar UBB din Reșița

300

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

1. LICENȚĂ

Specializarea/ domeniul

Licența (lei)

IF

ID

Toate specializările

4.000

4.000

Centrul Universitar UBB din Reșița

4.000

-