Facultatea de Inginerie (Reșița)

INFO admitere

Contact

Ca urmare a unei tradiţii de inovare tehnică şi tehnologică începută în 1771, după 200 ani, în 1971, se înfiinţează studiile tehnice superioare la Reşiţa. De peste 49 de ani, specialiştii pregătiţi la Reşiţa continuă să fie în prima linie a revoluţiei tehnologice, atât în ramurile industriale tradiţionale (electromecanică, inginerie mecanică), cât şi în cele de avangardă (informatică aplicată). Cererea mare de absolvenţi de studii inginereşti de pe piaţa muncii, venită din partea companiilor, cresc exponenţial şansele de angajare a tinerilor ingineri.

Facultatea de Inginerie, parte integrantă a UBB Cluj, are ca misiune fundamentală pregătirea profesională iniţială şi continuă, prin programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, programe postliceale şi cursuri de specializare/perfecţionare în domenii relevante pentru nevoile regiunii. Caracterul multidisciplinar al programelor noastre de studii, ce oferă atât cunoştinţe de specialitate cât şi de management, încearcă să ofere absolvenţilor nu doar atuurile pentru integrarea rapidă pe piaţa muncii, dar şi să inducă acestora un spirit de antreprenor. În contextul unei societăţi bazate pe cunoaştere, dar cu valenţe umaniste, o altă misiune asumată a Facultăţii de Inginerie constă în pregătirea de absolvenţi cu spirit civic şi responsabilitate socială, care să se manifeste ca şi cetăţeni europeni activi în comunitate şi societate.

O altă componentă a misiunii Facultăţii de Inginerie este susţinerea mediului de afaceri şi a mediului instituţional public, prin cercetare aplicată pe teme relevante pentru regiune, materializată prin transferul de cunoaştere către firmele şi instituţiile locale. Dovada unei bune pregătiri profesionale şi a formării unor caractere puternice şi vizionare o constituie numărul mare de ingineri reşiţeni cooptaţi în colective de cercetare şi producţie din țară și străinătate. Noi nu formăm doar profesionişti, noi modelăm caractere. • Adresa: Piaţa Traian Vuia, Nr. 1 – 4, 320085, Reşiţa Caraş-Severin, România
 • Tel.: 0730583012
 • E-mail : admitere.eng@ubbcluj.ro
 • Web : https://eng.ubbcluj.ro/?page_id=141

Specializări

PROGRAME DE STUDII CU FRECVENȚĂ ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Domeniul Inginerie mecanică

 1. Concepția și testarea sistemelor mecanice (limba română)
 2. ngineria proiectării produselor/Product Design Engineering (limba engleză)

Domeniul Inginerie electrică

 1. Sisteme electromecanice avansate (limba română)

Criterii de selecție (pentru toate programele):

 • Media generală a anilor de studiu nivel licență – 50%
 • Media examenului de licență/diplomă – 50%

Criterii de departajare:

 • Media obţinută la examenul de licenţă
 • Media obţinută la examenul de bacalaureat

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

50

-

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

50

-

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat (lei)

IF

ID

IFR

Toate specializarile

3.000

-

-