Facultatea de Teologie Romano-Catolică

INFO admitere

Contact

Misiunea Facultăţii de Teologie Romano-Catolică se concretizează în :

 • promovarea învăţământului şi cercetarea în domeniul teologiei, segmentul ecclesial, precum şi a sectorului socio-caritativ, în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formare iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul de valori universitare şi eccleziale.
 • asigurarea unui cadru de interferenţe dintre societate şi biserică.
 • contribuţia la formarea religioasă, dezvoltarea structurilor educaţionale, ecclesiale, socio-caritative printr-o implicare în realitate, în acord cu nevoile comunităţii.


  • Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 5, RO-400095, Cluj-Napoca
  • Tel.: +40 264-590715
  • E-mail: rocateo@ubbcluj.ro
  • Web: rocateo.ubbcluj.ro

  Specializări

  Domeniul Teologie

  1. Specializarea Consiliere pastorală (limba maghiară) - cu frecvență
  2. Specializarea Teologie romano-catolică pastorală aplicată Alba Iulia (limba maghiară) - cu frecvență

  Criterii de selecție (pentru toate specializările):

  • Scrisoare de motivație – 50%
  • Media examenului de licență – 50%

  Criterii de departajare (pentru toate specializările):

  • Media examenului de licență
  • Media anilor de studii universitare

  Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2023 / 2024

  U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

  • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
  • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

  MASTERAT- Taxa de procesare

  Specializarea/ domeniul

  Masterat
  (lei)

  IF

  IFR

  Toate specializările

  30

  -

   

  MASTERAT- Taxa de înscriere

  Specializarea/ domeniul

  Masterat
  (lei)

  IF

  IFR

  Toate specializările

  70

  -

   

  Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2023 / 2024 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

  2. MASTERAT

  Specializarea/ domeniul

  Masterat
  (lei)

  IF

  ID

  IFR

  Toate specializările

  2.500

  -

  -