Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

INFO admitere

Contact

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai, oferind servicii academice pentru toate formele de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat, învăţământ la distanţă, formare continuă, cursuri postuniversitare de recalificare, programe de cercetare, consultanţă şi dezvoltare durabilă.

Specializări

I. ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

Domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR

 1. Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM, COMERŢ ŞI SERVICII (limba română)
 2. Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM, COMERŢ ŞI SERVICII (limba română) (Reșița)

Domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

 1. Specializarea AFACERI INTERNAŢIONALE (limba română)
 2. Specializarea MANAGEMENT INTERNAŢIONAL (în limba germană)

Domeniul ECONOMIE

 1. Specializarea AGROBUSINESS (limba română)
 2. Specializarea DEZVOLTARE REGIONALĂ DURABILĂ (limba română)
 3. Specializarea GESTIUNEA ŞI EVALUAREA PROIECTELOR (limba română)

Domeniul CONTABILITATE

 1. Specializarea AUDITUL ŞI MANAGEMENTUL FINANCIAR AL FONDURILOR EUROPENE (limba română)
 2. Specializarea CONTABILITATE ŞI ORGANIZAŢII/ACCOUNTING AND ORGANIZATIONS (în limba engleză)
 3. Specializarea DIAGNOSTIC ŞI EVALUARE (limba română)
 4. Specializarea EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT (limba română)
 5. Specializarea EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI EVALUAREA FIRMEI (limba română) (Reșița)
 6. Specializarea MANAGEMENT CONTABIL, AUDIT ŞI CONTROL (limba română)

Domeniul FINANŢE

 1. Specializarea BĂNCI ŞI PIEŢE DE CAPITAL (limba română)
 2. Specializarea FINANŢE CORPORATIVE – ASIGURĂRI (limba română)
 3. Specializarea FISCALITATE (limba română)
 4. Specializarea GESTIUNE FINANCIARĂ CORPORATIVĂ (în limbile maghiară și engleză)

Domeniul INFORMATICĂ ECONOMICĂ

 1. Specializarea E-BUSINESS (limba română)
 2. Specializarea MODELAREA AFACERILOR ŞI CALCULUL DISTRIBUIT/ BUSINESS MODELING AND DISTRIBUTED COMPUTING  (în limba engleză)
 3. Specializarea BUSINESS ANALYTICS ȘI MANAGEMENTUL INFORMAȚIILOR (în limba română)

Domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ

 1. Specializarea ECONOMETRIE ŞI STATISTICĂ APLICATĂ (limba română)

Domeniul MANAGEMENT

 1. Specializarea INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT (în limba engleză)
 2. Specializarea MANAGEMENTUL AFACERILOR (în limba maghiară)
 3. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR (limba română)
 4. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR (în limba engleză)
 5. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR  (Sfântu  Gheorghe) (limba română)
 6. Specializarea MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE (limba română)

Domeniul MARKETING

 1. Specializarea STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING (limba română)
 2. Specializarea MARKETING DIGITAL (în limba maghiară)
 3. Specializarea MARKETING ȘI COMUNICARE ÎN AFACERI (la Reșița)

Domeniul ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 1. Specializarea MASTERAT DIDACTIC ÎN ECONOMIE (limba română)
 2. Specializarea MASTERAT DIDACTIC ÎN ECONOMIE (în limba maghiară)

II. ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

Domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR

 1. Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM, COMERŢ ŞI  SERVICII (limba română)

Domeniul CONTABILITATE

 1. Specializarea EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT (limba română)
 2. Specializarea MANAGEMENT CONTABIL, AUDIT ŞI CONTROL (limba română)

Domeniul MANAGEMENT

 1. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR (limba română)
 2. Specializarea MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE (limba română)

Domeniul MARKETING

 1. Specializarea STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING (limba română)

Criterii de selecție (pentru toate specializările):

 • Media generală a anilor de studiu nivel licență – 50%
 • Media examenului de licență – 25%
 • Proba de admitere – 25%

Criterii de departajare (pentru toate specializările):

 • Media generală a anilor de studiu nivel licență
 • Media examenului de licență
 • Nota obținută la proba de admitere

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2023 / 2024

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

100

100

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

200

200

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2023 / 2024 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

ID

IFR

Toate specializările cu excepție Informatică Economică

4.900

-

4.900

Informatică Economică

4.900

-

-