Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

INFO admitere

Contact

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai, oferind servicii academice pentru toate formele de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat, învăţământ la distanţă, formare continuă, cursuri postuniversitare de recalificare, programe de cercetare, consultanţă şi dezvoltare durabilă.

Specializări

PROGRAME DE STUDII CU FRECVENȚĂ ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR

 1. ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM, COMERŢ ŞI SERVICII (limba română)
 2. ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM, COMERŢ ŞI SERVICII (limba română) (Reșița)

Domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

 1. AFACERI INTERNAŢIONALE (limba română)
 2. MANAGEMENT INTERNAŢIONAL (în limba germană)

Domeniul ECONOMIE

 1. AGROBUSINESS (limba română)
 2. DEZVOLTARE REGIONALĂ DURABILĂ (limba română)
 3. GESTIUNEA ŞI EVALUAREA PROIECTELOR (limba română)

Domeniul CONTABILITATE

 1. AUDITUL ŞI MANAGEMENTUL FINANCIAR AL FONDURILOR EUROPENE (limba română)
 2. CONTABILITATE ŞI ORGANIZAŢII/ACCOUNTING AND ORGANIZATIONS (în limba engleză)
 3. DIAGNOSTIC ŞI EVALUARE (limba română)
 4. EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT (limba română)
 5. EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI EVALUAREA FIRMEI (limba română) (Reșița)
 6. MANAGEMENT CONTABIL, AUDIT ŞI CONTROL (limba română)

Domeniul FINANŢE

 1. BĂNCI ŞI PIEŢE DE CAPITAL (limba română)
 2. FINANŢE CORPORATIVE – ASIGURĂRI (limba română)
 3. FISCALITATE (limba română)
 4. GESTIUNE FINANCIARĂ CORPORATIVĂ (în limbile maghiară și engleză)
 5. Analiza datelor de business și financiare (în limba maghiară)

Domeniul INFORMATICĂ ECONOMICĂ

 1. E-BUSINESS (limba română)
 2. MODELAREA AFACERILOR ŞI CALCULUL DISTRIBUIT/ BUSINESS MODELING AND DISTRIBUTED COMPUTING  (în limba engleză)
 3. BUSINESS ANALYTICS ȘI MANAGEMENTUL INFORMAȚIILOR (în limba română)

Domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ

 1. ECONOMETRIE ŞI STATISTICĂ APLICATĂ (limba română)

Domeniul MANAGEMENT

 1. INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT (în limba engleză)
 2. MANAGEMENTUL AFACERILOR (în limba maghiară)
 3. MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR (limba română)
 4. MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR (în limba engleză)
 5. MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR  (Sfântu  Gheorghe) (limba română)
 6. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE (limba română)

Domeniul MARKETING

 1. STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING (limba română)
 2. MARKETING DIGITAL (în limba maghiară)
 3. MARKETING ȘI COMUNICARE ÎN AFACERI (la Reșița)

Domeniul ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 1. MASTERAT DIDACTIC ÎN ECONOMIE (limba română)
 2. MASTERAT DIDACTIC ÎN ECONOMIE (în limba maghiară)

PROGRAME DE STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ ȘI CRITERIILE DE SELECȚIE

Domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR

 1. ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM, COMERŢ ŞI  SERVICII (limba română)

Domeniul CONTABILITATE

 1. EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT (limba română)
 2. MANAGEMENT CONTABIL, AUDIT ŞI CONTROL (limba română)

Domeniul MANAGEMENT

 1. MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR (limba română)
 2. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE (limba română)

Domeniul MARKETING

 1. STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING (limba română)

Criterii de selecție (pentru toate programele):

 • Media generală a anilor de studiu nivel licență – 50%
 • Media examenului de licență – 25%
 • Proba de admitere – 25%

Criterii de departajare (pentru toate programele):

 • Media generală a anilor de studiu nivel licență
 • Media examenului de licență
 • Nota obținută la proba de admitere

Taxa de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2024 / 2025

U.E.: Uniunea Europeană; S.E.E.: Spaţiul Economic European; C.E.: Confederaţia Elveţiană

 • TAXA DE ADMITERE = TAXA DE PROCESARE + TAXA DE ÎNSCRIERE
 • Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere

MASTERAT- Taxa de procesare

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

150

150

 

MASTERAT- Taxa de înscriere

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

IFR

Toate specializările

250

250

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2024 / 2025 pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE.

2. MASTERAT

Specializarea/ domeniul

Masterat
(lei)

IF

ID

IFR

Toate specializările cu excepție Informatică Economică

6.400

-

6.400

Informatică Economică

6.400

-

6.400