Plata taxelor de admitere

 

La taxele de admitere (taxa de procesare + taxa de înscriere)  prin virament bancar sau mandate poștale se specifică la explicații :

1. facultatea pentru care se face înscrierea

2. taxa de admitere

Modalităţi de plată:

  UNELE FACULTĂȚI ACCEPTĂ DOAR ANUMITE METODE DE PLATĂ, VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI PE PLATFORMA DE ADMITERE METODELE DE PLATĂ ACCEPTATE!

 • 1. on line pe platforma de Admitere
 • 2. virament bancar
  La detaliile plății se vor trece obligatoriu numele facultății și ID dosar.
  • Valuta: LEI
  • Banca: Trezoreria Cluj
  • IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
  • SWIFT: TREZROBU
  • COD CUI: 4305849
 • 3. mandat postal
  La detaliile plății se vor trece obligatoriu numele facultății și ID dosar.
  • Valuta: LEI
  • Banca: Trezoreria Cluj
  • IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
  • SWIFT: TREZROBU
  • COD CUI: 4305849